فرايند پيگيري پرداخت بهاي اراضي و املاك اشخاص ( اعم از حقيقي يا حقوقي )


گردش انجام كار

سازمان آب و برق خوزستان ـ معاونت منابع انساني ، مالي وپشتيباني ـ  مديريت حقوقي   

مسئول

سید فخرالدین کلانترزاده ، غلام محمد بني

متصديان مربوطه

حسن احمدي  ، ایمان رضاالله  ، علی مرادصفي نيا ،رضا پيامني ، شهاب رزمي  ، محسن محمدرضائي  ، نهال ناصريان

طبقه و شماره اتاق

طبقه همكف ـ اتاق شماره 13،9،7،2

مدارك لازم

اصل و كپي شناسنامه ـ اصل و كپي سند مالكيت ـ درصورت فوت مالك گواهي حصر و وراثت

مدت زمان لازم به روز

 

پانل تغییر سبک

رنگ اصلی را انتخاب نمایید

تغییر رنگ و اندازه پوسته

کامپیوتر تبلت موبایل